Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
086/2019 23.05.2019 03.06.2019 2019/86: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc. 204/1, 204/2, 204/3 v k.ú. Hrabová
085/2019 23.05.2019 03.06.2019 2019/85: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povoleni kácení dřevin na parc.č. 823/1 v k.ú. Hrabová
084/2019 23.05.2019 03.06.2019 2019/84: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 772/1, 773, 793/1, 840, 841/41, 841/46, 841/52 v k.ú. Hrabová
083/2019 22.05.2019 07.06.2019 2019/83: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 2590/3
082/2019 21.05.2019 18.06.2019 082/2019: Pozvání na 5. zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová dne 17.6.2019
081/2019 21.05.2019 06.06.2019 2019/81: Usnesení ze 4. zasedání ZMOb Hrabová dne 6.5.2019
078/2019 09.05.2019 27.05.2019 2019/78: Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019
074/2019 02.05.2019 08.08.2019 2019/74: Nabídka pozemků k pronájmu
073/2019 26.04.2019 28.05.2019 2019/73: Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro MSK - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu čj. 2010229/19/3200-11460-803051
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
058/2019 08.04.2019 27.05.2019 2019/58: Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
047/2019 26.03.2019 03.06.2019 2019/47: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení - vedoucí pracovní místo pro výkon činnosti ředitele/ředitelky Mateřské školy Ostrava-Stará Bělá
044/2019 22.03.2019 27.05.2019 2019/44: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské