Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
044/2019 22.03.2019 27.05.2019 2019/44: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do Evropského parlamentu
043/2019 20.03.2019 26.03.2019 2019/43: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy přechodné dopravní značení - změna č. 1
042/2019 19.03.2019 04.04.2019 2019/42: Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci trvalé dopravní značení - areál CTP Invest spol. s r.o.
041/2019 19.03.2019 04.04.2019 2019/41: Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Řadové rodinné domy, Ostrava Hrabová, lokalita Žižkov, ul. Krmelínská"
040/2019 19.03.2019 28.03.2019 2019/40: Sdělení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřeviny na parc.č. 767/1 v k.ú. Hrabová
039/2019 18.03.2019 02.05.2019 2019/39: Vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace
038/2019 18.03.2019 25.03.2019 2019/38: Výzva k odstavení silničního vozidla KIA PRIDE červené barvy, bez registrační značky
037/2019 15.03.2019 25.03.2019 2019/37: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci změny druhové skladby náhradní výsadby - parc.č. 1539/16
036/2019 15.03.2019 15.04.2019 2019/36: "Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu statutár. města Ostrava" I. Oznámení o zahájení správního řízení, II. Usnesení č. 263/19/VH, III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška
032/2019 01.03.2019 16.04.2019 2019/32: Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti orgánů SMO-MOb Hrabová v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová