Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
025/2020 20.02.2020 10.03.2020 2020/025: Oznámení výběrového řízení č. 6/2020 Úřadem MOb Ostrava-Jih
024/2020 18.02.2020 05.03.2020 2020/024: Pozvání na 11. zasedání zastupitelstva MOb Hrabová dne 4.3.2020
023/2020 18.02.2020 09.03.2020 2020/023: Svolání Valné hromady Honebního společenství Nová Bělá dne 6.3.2020
022/2020 18.02.2020 20.03.2020 2020/022: Dražební vyhláška - povinná Petra Skoková
021/2020 13.02.2020 09.03.2020 2020/021: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2020 na obsazení místa "šefredaktor Hrabovských listů"
020/2020 13.02.2020 02.03.2020 2020/020: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 843/52 (pozemek zastavěný garáží)
019/2020 13.02.2020 02.03.2020 2020/019: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 843/17 (pozemek zastavěný garáží)
018/2020 13.02.2020 04.01.2021 2020/018: Sdělení - rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2020
017/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/017: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
016/2020 05.02.2020 01.03.2023 2020/016: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa
008/2020 15.01.2020 03.03.2020 2020/008: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2020 (ÚMOb Polanka nad Odrou)
007/2020 15.01.2020 20.01.2023 2020/007: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s.
188/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/188: Střednědobý výhled rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
187/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022