Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
009/2020 17.01.2020 03.02.2020 2020/009: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 2554/14 (pozemek zastavěný garáží)
008/2020 15.01.2020 03.03.2020 2020/008: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2020 (ÚMOb Polanka nad Odrou)
007/2020 15.01.2020 20.01.2023 2020/007: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s.
006/2020 15.01.2020 03.02.2020 2020/006: Řád veřejného pohřebiště městského obvodu Hrabová
005/2020 10.01.2020 27.01.2020 2020/005: Usnesení z 10. zasedání ZMOb Hrabová dne 16.12.2019
004/2020 07.01.2020 24.01.2020 2020/004: Výběrová řízení č. 1/2020 a 2/2020 vyhlášené ÚMOb Ostrava-Jih
003/2020 07.01.2020 22.01.2020 2020/003: Výběrové řízení č. 58/2019 vyhlášené ÚMOb Ostrava-Jih
002/2020 07.01.2020 21.01.2020 2020/002: Výběrová řízení č. 56/2019 a 57/2019 vyhlášené ÚMOb Ostrava-Jih
188/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/188: Střednědobý výhled rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
187/2019 19.12.2019 04.01.2021 2019/187: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová