Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
159/2018 25.09.2018 04.10.2018 Sdělení - doručení žádosti týkající se dřevin rostoucích na pozemcích p.č. 184/1 a 190/7
157/2018 18.09.2018 27.09.2018 2018/157: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 539/15
156/2018 17.09.2018 08.10.2018 2018/156: Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
154/2018 13.09.2018 01.10.2018 2018/154: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 2164/19
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
148/2018 11.09.2018 27.09.2018 2018/148: Usnesení - zrušení dražebního jednání dne 14.11.2018
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
137/2018 17.08.2018 08.10.2018 2018/137: Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6.10.2018
136/2018 17.08.2018 08.10.2018 2018/136: Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.10.2018
125/2018 06.08.2018 08.10.2018 2018/125: Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6.10.2018
124/2018 01.08.2018 01.10.2018 2018/124: Nabídka pozemků k pronájmu v k. ú. Hrabová
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová
090/2018 12.06.2018 2018/090: Zveřejnění závěrečného účtu MOb Hrabová za rok 2017
091/2018 12.06.2018 2018/091: Závěrečný účet SMO-MOb Hrabová za rok 2017
047/2018 22.03.2018 2018/047: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2018
010/2018 11.01.2018 2018/010: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Paskovská 46 na léta 2019 a 2020
006/2018 09.01.2018 2018/006: Zveřejnění Rozpočtu MOb Hrabová na rok 2018
001/2018 05.01.2018 2018/001: Sdělení ke zveřejnění "Pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Hrabová"