Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
165/2019 20.11.2019 05.12.2019 165/2019 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
164/2019 20.11.2019 06.12.2019 164/2019 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
163/2019 18.11.2019 04.12.2019 163/2019 Oznámení o možnosti převzít písemnost
162/2019 18.11.2019 04.12.2019 162/2019 - Vyhlášení nálezu
161/2019 13.11.2019 29.11.2019 161/2019 Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření k podanému odvolání
160/2019 11.11.2019 27.11.2019 2019/160 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti
154/2019 04.11.2019 05.12.2019 2019/154: Veřejná vyhláška "Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostravy
137/2019 18.09.2019 02.01.2020 2019/137: Oznámení občanům o zahájení geodetických prací na území obce
134/2019 17.09.2019 19.12.2019 2019/134: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020
122/2019 15.08.2019 02.01.2024 2019/122: Seznam nemovitých věci s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle ustanovení § 64 a § 65 katastrál. zákona
121/2019 14.08.2019 19.08.2022 2019/121: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová