Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
111/2019 17.07.2019 02.08.2019 2019/111: Nařízení města č. 9/2019
110/2019 09.07.2019 25.07.2019 2019/110: Usnesení z 5. zasedání ZMOb Hrabová dne 17.6.2019
109/2019 09.07.2019 25.07.2019 2019/109: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - nebytový prostor ul. Obchodní 596/6
108/2019 08.07.2019 24.07.2019 2019/108: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 2090/1
107/2019 08.07.2019 24.07.2019 2019/107: Oznámení o záměru pronájmu pozemků v MOb Hrabová - parc.č. 2426/1 a 2427/1
106/2019 04.07.2019 22.07.2019 106/2019 Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
074/2019 02.05.2019 08.08.2019 2019/74: Nabídka pozemků k pronájmu
067/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/67: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "TJ Sokol Hrabová, z.s."
066/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/66: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
065/2019 23.04.2019 02.05.2022 2019/65: Veřejnoprávní smlouva se spolkem "Zelená Hrabová, z.s."
021/2019 05.02.2019 02.01.2020 2019/021: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2019
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová