Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
181/2018 20.11.2018 29.11.2018 2018/181: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2018 Úřadem MOb Vítkovice
180/2018 14.11.2018 27.11.2018 2018/180: Výzva provozovateli vozidla Fiat Stilo, červené barvy /umístěný na pozemní komunikaci ul. U Kotelny 7, O.-Hrabová/ k zjednání nápravy
179/2018 14.11.2018 30.11.2018 2018/179: Oznámení zahájení územního řízení "Ostrava-Hrabová 2043/51 NABEO, NNk"
178/2018 14.11.2018 30.11.2018 2018/178: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2018 na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Martinov
177/2018 12.11.2018 28.11.2018 2018/177: Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro K. Holaškovou
176/2018 12.11.2018 17.12.2018 2018/176: Nařízení SVS - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky
174/2018 29.10.2018 01.02.2019 Program na poskytování dotací z rozpočtu statutárního město Ostravy, městského obvodu Hrabová pro rok 2019
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
163/2018 03.10.2018 06.02.2019 2018/163: Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Hrabová
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová
090/2018 12.06.2018 2018/090: Zveřejnění závěrečného účtu MOb Hrabová za rok 2017
091/2018 12.06.2018 2018/091: Závěrečný účet SMO-MOb Hrabová za rok 2017
047/2018 22.03.2018 2018/047: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2018
010/2018 11.01.2018 2018/010: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Paskovská 46 na léta 2019 a 2020
006/2018 09.01.2018 2018/006: Zveřejnění Rozpočtu MOb Hrabová na rok 2018
001/2018 05.01.2018 2018/001: Sdělení ke zveřejnění "Pravidla rozpočtového provizoria městského obvodu Hrabová"