Úřední deska

Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
Číslo evidenční Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
011/2019 11.01.2019 2019/11: Střednědobý výhled rozpočtu MOb Hrabová na léta 2020-2022
010/2019 11.01.2019 2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019
009/2019 11.01.2019 2019/9: Pravidla rozpočtového provizoria MOb Hrabová
008/2019 08.01.2019 24.01.2019 2019/8: Rozhodnutí č. 1/2019 - územní rozhodnutí stavby "Ostrava-Hrabová 2043/51 NABEO, NNk"
007/2019 08.01.2019 24.01.2019 2019/7: Usnesení z 2. zasedání ZMOb Hrabová dne 17.12.2018
005/2019 07.01.2019 01.02.2019 2019/5: Oznámení o vyhlášení výběrového řizení č. 1/2019 - sociální pracovník SPOD v rámci ÚMOb Hrabová
004/2019 07.01.2019 01.02.2019 2019/4: Sdělení - podání přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2019
174/2018 29.10.2018 01.02.2019 Program na poskytování dotací z rozpočtu statutárního město Ostravy, městského obvodu Hrabová pro rok 2019
170/2018 15.10.2018 21.10.2021 2018/170: Darovací smlouva: SMO-MOb Hrabová a Římskokatolická farnost O.-Hrabová, částka: 64 000,-- Kč na nátěr kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
163/2018 03.10.2018 06.02.2019 2018/163: Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Hrabová
153/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/153: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 800 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
152/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
151/2018 12.09.2018 17.09.2021 2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová
138/2018 22.08.2018 2018/138: Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
100/2018 20.06.2018 2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová
090/2018 12.06.2018 2018/090: Zveřejnění závěrečného účtu MOb Hrabová za rok 2017
091/2018 12.06.2018 2018/091: Závěrečný účet SMO-MOb Hrabová za rok 2017
047/2018 22.03.2018 2018/047: Rozpočtová opatření MOb Hrabová schválená v roce 2018
010/2018 11.01.2018 2018/010: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Paskovská 46 na léta 2019 a 2020
186/2017 27.12.2017 2017/186: Rozpočet na rok 2018 /ZŠ Paskovská 46/