Strategický plán rozvoje

Pracovní skupinou při ÚMOb byl zpracován strategický plán rozvoje městského obvodu do fáze, kdy byste se k němu měli vyjádřit i Vy, občané Hrabové. Materiál je umístěný zde na webu obce a v tištěné podobě na sekretariátu úřadu a v kanceláři bytové techničky.

Své podněty a připomínky zasílejte na mail: [email protected], či v psané podobě do schránky úřadu (a to nejpozději do 31. 8. 2018). K tématu dalšího rozvoje Hrabové proběhne 4. září 2018 v 16.00 hod. beseda, na kterou Vás srdečně zvu.

Igor Trávníček, starosta

Ke stažení