2018/151: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 50 000 Kč s TJ Sokol Hrabová