2018/152: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 150 000 Kč s TJ Sokol Hrabová