2020/075: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise