2020/074: Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků