2020/043: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestič. účelové dotace pro TJ Sokol Hrabová, z.s.