2020/032: Výzva k uzavření smlouvy na pronájem hrobového místa