2020/031:Veřejná vyhláška - Oznámení o projednávání návrhu územ. opatření o staveb. uzávěře