2020/021: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2020 na obsazení místa "šefredaktor Hrabovských listů"