2020/020: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 843/52 (pozemek zastavěný garáží)