2020/019: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 843/17 (pozemek zastavěný garáží)