2019/62: Sdělení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin na parc.č. 2622/13, 2622/15 v k.ú. Hrabová