2019/4: Sdělení - podání přiznání k dani z nemovitých věcí na r. 2019