2019/39: Vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, příspěvková organizace