2019/36: "Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu statutár. města Ostrava" I. Oznámení o zahájení správního řízení, II. Usnesení č. 263/19/VH, III. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška