2019/32: Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti orgánů SMO-MOb Hrabová v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů