2019/26: Informace pro občanské sdružení o zahájeném řízení "Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, O.-Hrabová"