2019/24: Sdělení - zahájení správního řízení ve věci povolení káceni dřevin na parc.č. 1079/2