2019/179: Sdělení - chybné označení písemností vyvěšených na úřední desce ÚMOb Hrabová