2019/176: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - NP Paskovská 664/31