2019/143: Zastavení posuzovacího procesu posuzování vlivů záměru "CTPark O.-Hrabová-obj. O26, část B"