2019/142: Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnuti "Ostrava 1889/12 Le Quangová, DTS, VN, NN"