2019/134: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO-MOb Hrabová na rok 2020