2019/129: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odb. stavebně správního ÚMOb Hrabová