2019/108: Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti v MOb Hrabová - parc.č. 2090/1