2019/107: Oznámení o záměru pronájmu pozemků v MOb Hrabová - parc.č. 2426/1 a 2427/1