2019/10: Rozpočet SMO-Městského obvodu Hrabová na r. 2019