2018/100: Pořadí na sepsání nájemní smlouvy na uvolněné byty v majetku SMO, svěřených do správy MOb Hrabová