2017/050: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Hrabová, z.s. - neinvestiční účelová dotace na činnost v r. 2017 ve výši 120 000,-- Kč