2016/100: Veřejnoprávní smlouva se SH ČMS - Sbor dobrovol. hasičů / částka 30 000 Kč