2016/087: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným