2015/075: Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným