2014/038: Výzva podle katastrál. zákona vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným