Oznámení úřadu

Úřední dny úřadu o svátcích

Úřad městského obvodu Hrabová upozorňuje, že posledním úředním dnem tohoto roku je středa 19.12. 2018. Prvním úředním dnem v roce 2019 je středa 2. ledna 2019.

Ukončení provozu hřiště za školou - 31.10.2018

Ukončení provozu hřiště za školou - 31.10.2018

Upozorňujeme veřejnost, že dle schváleného návštěvního řádu bude 31.10. 2018 naposledy v letošním roce otevřen areál hřiště za školou.

Vítání občánků – 20.10. 2018

Dne 20.10. 2018 se v dopoledních hodinách uskuteční „vítání občánků“. Poslední den pro zaevidování účasti je středa 10.10. 2018.

Oznámení o havarijní službě

Upozorňujeme všechny nájemce bytů svěřených do správy Městského obvodu Hrabová, že ode dne 3. 7. 2018 nebude zajišťovaná HAVARIJNÍ  SLUŽBA.