Oznámení úřadu

Vítání Občánků

Vítání Občánků

Vážení rodiče, dne 27.4.2019 se uskuteční „vítání občánků“. Vítání občánků je určeno pro rodiče s dítětem, které má od narození trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová.

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Nájemné za pozemek pod garážemi a místní poplatek ze psů

Úřad městského obvodu Hrabová informuje, že nájemné za pozemek pod garážemi je splatné do 31. 1. 2019 a místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2019. Pokud má majitel psa povinnost platit 1200 Kč, pak může zaplatit na dvě splátky a to k 31. 3. a 30. 9. 2019.

Úřední dny úřadu o svátcích

Úřad městského obvodu Hrabová upozorňuje, že posledním úředním dnem tohoto roku je středa 19.12. 2018. Prvním úředním dnem v roce 2019 je středa 2. ledna 2019.

Ukončení provozu hřiště za školou - 31.10.2018

Ukončení provozu hřiště za školou - 31.10.2018

Upozorňujeme veřejnost, že dle schváleného návštěvního řádu bude 31.10. 2018 naposledy v letošním roce otevřen areál hřiště za školou.

Vítání občánků – 20.10. 2018

Dne 20.10. 2018 se v dopoledních hodinách uskuteční „vítání občánků“. Poslední den pro zaevidování účasti je středa 10.10. 2018.

Oznámení o havarijní službě

Upozorňujeme všechny nájemce bytů svěřených do správy Městského obvodu Hrabová, že ode dne 3. 7. 2018 nebude zajišťovaná HAVARIJNÍ  SLUŽBA.