Komise pro občanské záležitosti

  • Vítání občánků – nákup dárečků, květin pro maminky, vystoupení dětí z MŠ (2x ročně, sobota dopoledne - dle počtu narozených dětí).
  • Oslava jubilantů – posezení s důchodci 70 a 75 let, nákup občerstvení, výroba dárečků, vystoupení dětí z MŠ (2x ročně).
  • Senioři - životní jubilea - osobní návštěva jubilantů 80, 85, 90 a výše let, objednávka balíčků (v roce 2017 návštěva 61 jubilantů z toho i osobní návštěvy jubilantů v domech pro seniory).
  • Posezení se seniory – květen, červen – Pečovatelský dům Bělská (organizujeme s paní Bořutovou).
  • Podzimní běh s rodiči – září (Hravá Hrabová).
  • Schůzky komise (1x za 2 měsíce) – porady, přípravy akcí, rozdělování úkolů, hodnocení.