Komise kulturní

V roce 2016 jsme pořádali divadelní představení pro děti, Ples Úřadu městského obvodu Hrabová, Velikonoční vazby, Koncert pěveckého souboru v Kostele sv. Kateřiny, Ukliďme Česko, Zájezd do Osvětimi, Krakowa, Komentovanou prohlídku Hrabové, Kinematograf bratří Čadíků (4 představení), Hravou Hrabovou (gulášfest), Podzimní vazby, Vypouštění „Lampiónů štěstí“, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční koncert v Kostele sv. Kateřiny. Tyto akce se staly již tradičními a budou se, pokud bude zájem občanů, opakovat každý rok.

Letos jsme přidali další akce, Novoroční koncert a zájezd na divadelní představení pro seniory. V loňském roce jsme navázali družbu z obcí Hrabová a v letošním roce se chystáme v květnu na návštěvu této obce. Letošní největší naší kulturní akcí bude oslava 720 let Hrabové, kterou již máme z velké části připravenou. Kromě těchto kulturních akci akcí jsme ve spolupráci s úřadem požádali o finanční dotaci z „Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy“ na vydání knihy „Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. Století po současnost“, kterou s dalšími autory připravuje p. Slepička. Obdrželi jsme dotaci ve výši 60 tis. korun. Samozřejmě sledujeme i další podobné programy , ze kterých by bylo možno pro naši kulturní činnost čerpat finanční prostředky. Pravidelně rovněž přispíváme články do HL o dění a propagaci kultury v Hrabové. Naše 5-ti členná komise se pravidelně schází jednou za měsíc a zápisy z těchto schůzek jsou pravidelně zveřejňovány. Vyjadřujeme se ke směrnicím vydaným ÚMOb Hrabová v rámci kulturní činnosti obce, jako např. dotace a pravidla konání zájezdů.

Kontakt: [email protected]

Zápisy 2019

Zápisy 2016-2018