Komise

Komise bytová

Bytová komise kontroluje přidělování nájemních bytů a plní úkoly předepsané příslušnou směrnicí, to je „Zásady pro pronájem bytů svěřených do správy obvodu Hrabová“.

Komise pro děti a mládež

Zabýváme se volno časovými aktivitami pro děti bez rozdílu věku. Naše akce jsou rozděleny na sportovní, společenské a částečně vzdělávací. Nemalý podíl naší činnosti je pořádání zimních sportovních zájezdů a podzimního …

Komise kulturní

V roce 2016 jsme pořádali divadelní představení pro děti, Ples Úřadu městského obvodu Hrabová, Velikonoční vazby, Koncert pěveckého souboru v Kostele sv. Kateřiny, Ukliďme Česko, Zájezd do Osvětimi, Krakowa, Komentovano…

Komise mediální

Mediální komise se schází zhruba každé dva měsíce, dle potřeby i častěji. Hlavní náplní jsou především návrhy témat pro Hrabovské listy, které pak zpracovává šéfredaktor Mgr. Petr Žižka a o grafickou úpravu se stará …

Komise letopisecká

Komise letopisecká Rady městského obvodu Hrabová se zabývá oblastí šířeji koncipované hrabovské historie. V rámci statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová zajišťuje naplňování zákona o kronikách obcí č. …

Komise povodňová

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a čl. 20 písm.b), odst.1 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, kterou …