Komise

Komise bytová

Bytová komise kontroluje přidělování nájemních bytů a plní úkoly předepsané příslušnou směrnicí, to je „Zásady pro pronájem bytů svěřených do správy obvodu Hrabová“. Kontakt: [email protected]

Komise pro děti a mládež

Zabýváme se volno časovými aktivitami pro děti bez rozdílu věku. Naše akce jsou rozděleny na sportovní, společenské a částečně vzdělávací. Nemalý podíl naší činnosti je pořádání zimních sportovních zájezdů a podzimního …

Komise kulturní

Činnost kulturní komise si klade za cíl především podporu kulturních aktivit v naší obci, podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu tradičních kulturních a společenských akcí: …

Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise pro občanské záležitosti si klade za cíl především podílet se na organizační přípravě a zabezpečení průběhu akcí:

Komise povodňová

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje ve smyslu § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, a čl. 20 písm.b), odst.1 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, kterou …