Dotace

Účel dotace Dotační program je určen pro právnické, příp. fyzické osoby, které působí na území městského obvodu Hrabová v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury, sociální péče, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže, nebo poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany městského obvodu Hrabová.

2019

Program na poskytování dotací z rozpočtu MOb Hrabová pro rok 2019. Termín pro podání žádostí je do 31.1. 2019.

2018