Aktuality

Hrabovské hospody: nejen občerstvovny, ale též střediska společenského života

Hrabovské hospody: nejen občerstvovny, ale též střediska společenského života

V seriálu, který mapuje stoleté výročí Československa a především život v tehdejší Hrabové, jsme se ve vydání pro červenec a srpen věnovali hostinci U Lípy. Autor tohoto seriálu, Antonín Barcuch, se o „Lípě“ tenkrát rozepsal natolik, že na jiné občerstvovny hrabovské už nezbyl prostor. „Lípa, to je tak významné téma, že dalším hospodám se budu věnovat v dalším pokračování,“ slíbil pan Barcuch. A svůj slib splnil. Poté, co jsme v minulém vydání Hrabovských listů připomněli historii voleb v naší obci, vracíme se zpět k tématu místních hostinců.

Hrabová přivítala své nové občánky

Hrabová přivítala své nové občánky

Starosta Igor Trávníček přivítal mezi občany Hrabové šest děvčátek a sedm chlapců. Slavnost jako tradičně oživily děti z Mateřské školy Klubíčko se svým vystoupením. Rodiče si pak domů odnesli pamětní listy, pamětní knížky a hračku pro děti.

Zdeňka Haunerová

Zájem o službu Senior TAXI vzrůstá

Zájem o službu Senior TAXI vzrůstá

Od počátku prázdnin se i Hrabová připojila k ostatním obcím, které pro své starší občany zajišťují zvýhodněnou dopravu tzv. Senior TAXI. Zatímco první měsíc provozu bylo vydáno 40 průkazů opravňujících k využívání této služby a naši senioři ujeli v červenci 112 kilometrů, v říjnu už sociální odbor evidoval přes 80 zájemců a najetých téměř 1.800 kilometrů.

Úřední dny úřadu o svátcích

Úřad městského obvodu Hrabová upozorňuje, že posledním úředním dnem tohoto roku je středa 19.12. 2018. Prvním úředním dnem v roce 2019 je středa 2. ledna 2019.

Jak bojujeme v naší obci s odstavenými vraky aut

Jak bojujeme v naší obci s odstavenými vraky aut

Stovky odstavených aut hyzdí ulice měst Moravskoslezského kraje. Jen Ostrava-Jih jich loni napočítala 235. K nepojízdným autům, která i roky zabírají parkovací místa, se nikdo nehlásí. Například Ostrava-Jih měla od ledna do konce října 147 odstavených vozidel, z nichž se podařilo zatím odstranit 69. „Takže nás tíží ještě 78 vozů. Loni jsme řešili 235 problematických aut,“ podotkla mluvčí obvodu Gabriela Gödelová. [1]

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

Kulturní komise Vás zve na tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční v neděli 2.12. 2018 od 17. hod. před budovou úřadu MOb Ostrava-Hrabová.

Předvánoční výstavka výrobků z dílny senior klubu

Předvánoční výstavka výrobků z dílny senior klubu

Klub seniorů městského obvodu Hrabová a Základní organizace Českého svazu žen v Hrabové Vás zvou na akci Předvánoční výstavka výrobků z dílny senior klubu spojená s kreativní dílničkou. Akce se koná ve středu 28.11.2018 v 9:00 -17:00 hodin v zasedací místnosti (v přízemí) budovy úřadu městského obvodu Hrabová.

Ples pěstounů 2019

Ples pěstounů 2019

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na 18. ročníku Plesu pěstounů, který pátým rokem organizuje naše organizace Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. v Ostravě a to jménem paní ředitelky, Mgr. Edity Kozinové. Ples je, mimo jiné, zaměřen na podporu kampaně „Dejme dětem rodinu“.

Jak se v Ostravě podnikalo před 100lety

Jak se v Ostravě podnikalo před 100lety

V dnešních dnech se všichni ohlížíme o 100 let zpět a vzpomínáme na dobu, kdy vznikla republika. Jak na tom v té době byla Ostrava s podnikáním? V Moravskoslezském inovačním centru Ostrava (MSIC) hledáme cesty, jak podporovat podnikavost dnešních obyvatel, tak nás zajímalo, jak podnikali jejich předci přibližně v té době.

Platba kartou na internetu, jak se chránit?

Platba kartou na internetu, jak se chránit?

Platby kartou na internetu jsou dnes stále populárnější, přináší totiž větší pohodlí, rychlost, ale i řadu dalších výhod. Klíčovou otázkou pro tyto transakce ovšem zůstává bezpečnost a obava ze zneužití karty. Pokud zákazníkovi nedorazí objednané zboží, je odkázán na běžný reklamační proces. Pokud obchodník nekomunikuje, může využít mimosoudního řešení sporů a pokud nebude úspěšné, pak pomůže jen soud. Pokud však zákazník platil kartou, jeho šance na vrácení finančních prostředků se rapidně zvyšují. Může totiž zažádat o pomoc svou banku a požadovat navrácení svých prostředků.

Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí

Svoz bioodpadu v Ostravě v zimě nekončí

Od 1. prosince až do konce března následujícího roku bude bioodpad v Ostravě svážen jen jednou měsíčně. O termínech zimních svozů budou uživatelé BIO popelnic informováni jak formou letáků zaslaných koncem listopadu přímo do schránek, tak na webových stránkách společnosti OZO Ostrava.

Kontejnéry na zelený odpad

Kontejnéry na zelený odpad

Úřad městského obvodu informuje, že kontejnéry na zelený odpad za budovou ÚMOb budou k dispozici v pátek 9. a 16.11.2018 od 13 do 16 hod. a v sobotu 10. a 17.11.2018 od 9 do 15 hodin v tomto roce již naposled.