Zbývá několik posledních míst pro zábor stánku na Kateřinské pouti

Kateřinská pouť se před kostelíkem sv. Kateřiny v Hrabové letos koná v neděli 25. listopadu. K tomu, aby zde mohl být umístěn prodejní stánek je potřeba předem vyplnit ohlášení k záboru, které je na vyžádání v kanceláři Ing. Michaely Matuštíkové.

Zábor na pouť stojí 30 Kč/m2. V současné době máme v evidenci 24 ohlášení. Volná místa jsou ještě na chodníku podél ul. Jestřábského.

Ohlášení k záboru (DOCX):

Zbývá několik posledních míst pro zábor stánku na Kateřinské pouti