Zastupitelé zvolili nové vedení obce

V pondělí 29. října 2018 zvolili na svém ustavujícím jednání Zastupitelstva MOb Hrabová nové vedení obce, členy kontrolního a finančního výboru. Všem gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů.

Starosta: Igor Trávníček (14 hlasů, I. Trávníček se zdržel hlasování)
Místostarostka: Vladislava Kopitzová (14 hlasů, V. Kopitzová se zdržela hlasování)
Radní:

 • Jiří Dolejška (14 hlasů, J. Dolejška se zdržel hlasování)
 • Ing. Jiří Skalský (14 hlasů, J. Skalský se zdržel hlasování)
 • Ing. Radomír Orkáč (13 hlasů, R. Orkáč a R. Gromnica se zdrželi hlasování)

Kontrolní výbor:

 • Ing. Ospalíková Kristina (14 hlasů, K. Ospalíková se zdržela hlasování)
  • předsedkyně kontrolního výboru
 • Kelnarová Jiřina (14 hlasů, J. Kelnarová se zdržela hlasování)
 • Ing. Šupčíková Radka (15 hlasů)

Finanční výbor:

 • Ing. Rundt Bohumil (14 hlasů, B. Rundt se zdržel hlasování)
  • předseda finančního výboru
 • Ing. Hrabovská Květoslava (15 hlasů)
 • Ing. Chlupatá Věra (15 hlasů)
Zastupitelé zvolili nové vedení obce