Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava

Rád bych Vás požádal o zveřejnění informací občanům vašeho městského obvodu (obce, města) v následujícím vydání vašeho tištěného zpravodaje nebo na webových stránkách. Rádi bychom vaše občany informovali o možnosti zúčastnit se bezplatného semináře „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“ nebo se zúčastnit některé z akcí v rámci kampaně Dny proti chudobě Ostrava 2018.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 18. 10. 2018 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo e-mailem: [email protected] Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-18-10-2018/

Dny proti chudobě v Ostravě 2018

13. ročník aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě proběhne v období 8. - 15. 10. 2018 u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Pro širokou veřejnost je na 8. 10. 2018 od 8 h připraveno Ekumenické setkání, 11. 10. 2018 od 14 h odborný seminář v aule Fakulty sociálních studií na téma „Samostatné bydlení“, a 15. 10. od 17 h proběhne v ostravském hypermarketu Globus vernisáž výstavy „Všude dobře – doma nejlíp“ fotografky Zuzany Samara a nejlepších autorů z fotosoutěže „Jak vypadá chudoba“. Dny proti chudobě pořádá Charita Ostrava, Armáda Spásy ve spolupráci s Ostravskou univerzitou – Fakultou sociálních studií a za podpory statutárního města Ostravy.

Lektory semináře „Samostatné bydlení“ 11. 10. 2018 od 14 h budou Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D. z katedry filozofie a teologie Jabok, Vojtěch Sedláček, realizátor projektu Nejdřív střecha, Dr. Eliška Černá, řešitelka výzkumu Rapid Re-housing v Brně, Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy. Moderátorem semináře bude Prof. Oldřich Chytil, Ph.D. ředitel Evropského výzkumného institutu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/dny-proti-chudobe-ostrava-2018/

Děkuji za Vaši pomoc s informováním o aktivitách Charity Ostrava.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Ing. Dalibor Kraut
vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností

CHARITA OSTRAVA
Kořenského 1323/17
703 00 Ostrava-Vítkovice
T: +420 596 787 691
M: +420 731 625 853
E: [email protected]
W: www.ostrava.charita.cz

Žádost o zveřejnění informací z Charity Ostrava