Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí

V rámci projektu Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí proběhnou v průběhu měsíce listopadu a prosince 2019 besedy, semináře a přednášky, které se budou zabývat primární prevencí u dětí a mládeže. Setkání, které se uskuteční v budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, budou určeny strážníkům z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava, preventistům Policie České republiky a pracovníkům příspěvkových organizací.

V besedách budou interaktivní formou probírána aktuální témata, vybraná na základě nových znalostí a zkušeností specialistů na problematiku sociálně patologických jevů u dětí i mladistvých a odborníků z řad zaměstnanců městských organizací. Účastníci se mimo jiné seznámí s novými riziky internetového prostředí, aktuálními postupy v prevenci rizikového chování a s inovativními způsoby vzdělávání dětí a mládeže.

Celkem bude nabídnuto posluchačům devět druhů školení, která přispějí ke zvýšení odborných znalostí a k propojení jednotlivých aktérů primární prevence ve městě Ostrava. Účastníkům bude také poskytnut potřebný prostor pro dotazy a sdílení jejich vlastních zkušeností s danou problematikou.

Projekt je financován z prostředků statutárního města Ostrava. Zájemci (pouze příspěvkové organizace) o besedy se mohou přihlásit na tel. čísle +420 720 735 125.

Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií a praxí