Výzva k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020

Vážení kolegové, přeposílám Vám formuláře k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020. Bc. Miroslava Segar, pověřena zastupováním vedoucí oddělení školství.

Obecné zásady:

  • Ocenění nelze udělit k uctění památky „in memoriam“.
  • Pedagogický pracovník musí mít uzavřen se školou nebo školským zařízením v době podání návrhu pracovní poměr.
  • Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody města, ve školách a školských zařízeních zřízených městem a mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města.

Návrhy na ocenění podávejte na příslušných formulářích. Formuláře najdete na www.ostrava.cz.

1. Kategorie Výrazná pedagogická osobnost

Navrhovatelem může být:

  • Ředitel školy nebo školského zařízení, pedagogický kolektiv, školská rada, odbor školství a sportu, projektové týmy MAP a RRPOV, pracovní skupiny MAP a členové rady a zastupitelstva města, členové komise pro vzdělávání, vědu a výzkum.

Kritéria:

  • Inovativní a motivační přístup ve vzdělávání. Mimořádná aktivní činnost v projektech města – MAP a RRPOV, prezentace města v oblasti školství.

2. Kategorie Ocenění zadlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost

Navrhovatelem může být:

  • Městský obvod, ředitel školy nebo školského zařízení zřízeného městskými obvody města, škol a školských zařízení zřízených městem a mateřských a základních škol jiných zřizovatelů na území města, pedagogické kolektivy, školské rady.

Kritéria:

  • Minimální délka praxe 30 let. Celoživotní tvůrčí a inovativní přístup ve vzdělávání.

Návrhy na předepsaném formuláři, ve stanoveném termínu do 31.1.2020 doručí navrhovatel písemně na adresu:

Statutární město Ostrava Magistrát
Odbor školství a sportu oddělení školství
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Výzva k podání návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2020