Volby do Evropského parlamentu

Již tento pátek 24. května se otevřou volební místnosti, kde si zvolíme 21 českých europoslanců.

Hlasování na území městského obvodu Hrabová proběhne ve 4 volebních okrscích (2001, 2002 – budova základní školy, 2003 – budova úřadu, 2004 – nájemní dům pro seniory na ul. Bělská).

V pátek, proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlasovací lístky byly dodány voličům do poštovních schránek (pokud ji mají řádně označenou v místě svého trvalého bydliště) a rovněž budou k dispozici přímo ve volebních místnostech. Do Evropského parlamentu je zaregistrováno 39 volebních stran. Každá strana má svůj samostatný hlasovací lístek.

Volič může do úřední obálky vložit pouze jeden hlasovací lístek a na něm může nejvýše dvěma kandidátům udělit preferenční hlas zakroužkováním jejich pořadového čísla. Podrobné informace o způsobu hlasování jsou uvedeny na informačním letáčku, který je součástí sady hlasovacích lístků.
Volič, který se ze závažných zejm. zdravotních důvodů nemůže osobně dostavit do volební místnosti, může požádat ÚMOb Hrabová (tel.: 599 420 116, 725 996 475) nebo příslušnou okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost v místě svého bydliště.

Mgr. Ivana Bollogová
Vedoucí Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Volby do Evropského parlamentu