VÝVOZ ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 14.4.2020 – 17.4.2020 (přistavení a odvoz během dopoledne) kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Umístění:

- ul. Na Hurtě
- ul. Paskovská (u hřiště TJ "SOKOL - Hrabová")
- ul. Šolcova (před potokem)
- ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
- ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
- ul. Šrobárova (u výměníku MST)
- ul. Příborská (za mateřskou školou V. Huga)
- ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)
Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ shrabky,
smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky,
chemikálie a pod.

Zdroj: ÚMOb-Hrabová

OZO