Třetí výzva "kotlíkových dotací"

Starosta Igor Trávníček informuje veřejnost o třetí výzvě na "kotlíkové dotace", která je v současné době připravována Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR.

Zároveň je připravován dotační program určený prioritně pro Moravskoslezský kraj, který bude sloužit k zajištění předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla tzv. bezúročných zápůjček.

V 1. i 2. výzvě „kotlíkových dotací" byla výměna zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva na území města Ostravy velice úspěšná. A protože všichni chceme lepší životní prostředí a čistší ovzduší, bude město svým občanům v rámci 3. výzvy co nejvíce nápomocno. Podpora se týká nejen podávání žádostí o kotlíkovou dotaci, bezúročnou zápůjčku, ale také např. zajištění služby specialisty, který bude občanům nápomocen s návrhem a posouzením vhodného řešení výměny kotle.

Informační seminář týkající se výše uvedeného se uskuteční v lednu 2019. Datum a místo setkání Vám sdělíme s předstihem.

Třetí výzva