Tiskový servis Městské policie Ostrava

Hezký den vážená redakce. V příloze Vám zasílám zajímavé zprávy z dění u Městské policie Ostrava. Při zájmu o jakoukoliv zprávu lze poskytnout také kvalitní fotografie. S pozdravem Michaela Michnová (vedoucí úseku prevence a propagace)

Senior linka

Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trestných činů, a proto si zaslouží naši pozornost. Městská policie Ostrava pomáhá těmto osobám ke zvýšení jejich bezpečí mimo jiné bezpečnostním zařízením „Senior linkou“. V následujících zprávách uvádíme dva příklady dobré praxe, kdy si senioři pomocí výše uvedeného bezpečnostního zařízení potřebnou pomoc přivolali.

Žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior linky

Dne 14.08.2018 tři hodiny po půlnoci přijala městská policie tísňový signál ze zařízení Senior linky. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že 82letá žena ve svém bytě upadla a udeřila se do hlavy. Jelikož si stěžovala na bolest hlavy, přivolali na místo záchrannou službu. Ta rozhodla o převozu ženy na ošetření do nemocnice.

Další žena si přivolala pomoc tlačítkem Senior linky

Dne 15.08.2018 v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP k seniorce (80 let), která vyslala tísňový signál ze zařízení Senior linky. Ženě se udělalo nevolno a měla problémy s dýcháním. Strážníci proto na místo přivolali záchrannou službu. Zasahující lékař rozhodl o převozu ženy do nemocnice.

Více o Senior lince:

Zařízení senior linky se skládá z řídící jednotky a dvou tlačítek. Řídící jednotka umožňuje příjem signálu a musí být trvale umístěna v místě napájení (el. zásuvce). Jedno z tlačítek se umístí do blízkosti vstupních dveří a druhé nosí osoba stále při sobě. Zdůrazňujeme, že tato tlačítka jsou plně funkční pouze ve vnitřních prostorách bytů či domů.

Pohyb podezřelé osoby u bytu či domu tak uživatel senior linky snadno ohlásí jedním zmáčknutím tlačítka připevněného u dveří. V tomto případě strážníci neprovádějí zpětná volání, ale na místo ihned vyjíždějí.

Bezprostřední ohrožení života či zdraví uživatel ohlásí zmáčknutím tlačítka, které nosí při sobě. V tomto případě strážníci telefonicky kontaktují ohroženou osobu a dle potřeby vyjíždějí sami, nebo kontaktují další složky integrovaného záchranného systému.

Hlavním cílem této služby je zajištění rychlé a efektivní pomoci. Náklady jsou plně hrazeny Statutárním městem Ostrava.

Podmínky k získání zařízení

  • samostatné bydlení, trvalé bydliště na území města Ostravy a znevýhodnění (věk nad 60 let, nemoc, atd.)

  • zaevidování žádosti (žádosti přijímáme pouze písemnou formou prostřednictvím strážníků okrskářů, strážníků na kterékoli služebně městské policie Ostrava, nebo příslušného sociálního odboru), telefonicky akceptujeme pouze žádosti o demontáže, opravy či změny senior linek

  • možnost ověření údajů v místě bydliště seniora – žadatele příslušným pracovníkem MP Ostrava

  • zakoupení SIM karty do zařízení (200 Kč/rok), což je jediná investice ze strany žadatele

Projekt Senior linka zaznamenal takový ohlas, že v současné době jsou všechna dostupná zařízení nainstalována. Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně pracujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit prosby všech žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.

Tiskový servis Městské policie Ostrava